Voor alle leeftijden,

voor elke unieke situatie.

 

Werkwijze

 

Ik ga niet op zoek naar "jouw probleem" om het vervolgens "maar eens even weg te nemen". Je hebt een hulpvraag, ik ben coach, we gaan hiermee samen aan het werk. Ik maak gebruik van je eigen kennis, ervaringen en kracht. Ik ken jou niet zoals jij jezelf kent. Ik ken je kind, geliefde, klasgenoot, medewerker, cliënt of verenigingslid niet zo goed als dat jij ze kent, of zij zichzelf. Ik maak gebruik van technieken en methodieken op een dusdanige manier dat bijna alle antwoorden uit de persoon zelf zullen gaan komen. Daarnaast vertel ik niet wat je "moet" doen maar ik geef advies. Advies waarmee je zelf of samen met mij aan de slag kan gaan. Er bestaat geen "goed" of "fout", er is geen ruimte voor verwijten voor wie dan ook want het verleden veranderen lukt toch niet meer. Het gaat er nu om hoe je het heden wilt beleven en de toekomst in wilt gaan.  Je staat er in ieder geval niet (meer) alleen voor want ik coach jou graag naar het punt toe waar jouw wens ligt. Ik ben geen instelling die alleen maar bereikbaar is tijdens kantooruren. We gaan er samen tegenaan!

 

De praktijkruimte

De gehele wereldbol zie ik als mijn praktijkruimte dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Ik kan bij je thuis komen wat vaak het voordeel heeft dat je minder tijd kwijt bent met heen- en weer rijden en dat er eventueel geen oppas geregeld hoeft te worden voor mens of dier. Het afspreken op een locatie buitenshuis kan soms ook fijn zijn. Dit om op neutraal terrein te zijn of juist op die plaats waar je zoveel herinneringen hebt. Afspreken op een school, in een jongerencentrum of in een verenigingsgebouw kan natuurlijk ook in overleg. Er kunnen buitenactiviteiten of bezoekjes aan alle denkbare omgevingen georganiseerd worden zolang dit ten voordelen komt van het traject waar we ons in bevinden. Je bent natuurlijk ook bij mij thuis van harte welkom waar we aan een landelijke tafel of in de ruime tuin rustig aan het werk kunnen gaan.

 

Kindercoaching en NewSkoolCoaching.

Bij kindercoaching en NewSkoolCoaching kan het zijn dat ook de ouder(s)/verzorger(s) nauw betrokken worden bij een coach traject wanneer het traject hier om vraagt.  Alles gaat in overleg met elke betrokkene zodat datgene wat in vertrouwen is vermeld ook vertrouwelijk blijft!

Bij kindercoaching en NewSkoolCoaching wordt er naast praten ook veelvoudig gebruik gemaakt van praktische methodieken. Kaartspelen, creatief bezig zijn, sport, muziek, activiteiten op locatie en nog vele andere mogelijkheden worden aangesproken om zo effectief en zo snel als mogelijk tot een tevreden resultaat te kunnen komen.

 

Maatwerk/Maatwerkovereenkomst

Bij maatwerk zijn de opties oneindig en zeer variërend. Bijvoorbeeld, we kunnen een all-in pakket samenstellen, een (gedeeltelijke) no cure no pay overeenkomst aangaan, een ander uurtarief afspreken na een "x"-aantal sessies, afspraken maken voor groepssessies, workshops of informatie bijeenkomsten. We kunnen afspraken maken om op meerdere locaties spreekuur te houden of om een observatie op locatie te houden om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen van bepaald gedrag in een groep, van een individu of tijdens een activiteit. Hier wordt dan in goed overleg een maatwerkovereenkomst voor opgemaakt.

 

Traumaverwerking

Er kan gewerkt worden aan enkelvoudige trauma's en meervoudige trauma's zowel bij volwassenen als bij kinderen. De hoofd behandelmethode welke wordt gehanteerd is volgens het zeer effectieve, zogenoemde eerste-keuze methode, EMDR-protocol. Ik benader een hulpvraag op een holistische manier want een hulpvraag staat niet op zichzelf. Er wordt naar de gehele persoon en situatie gekeken. Elk persoon en elke situatie is immers anders.

 

PIDZ Zorg

PIDZ Zorg is hét serviceburo voor zorg & welzijn.

Instellingen die met het systeem van PIDZ Zorg werken kunnen mij boeken via dat systeem. Ik ben hier te boeken als (activiteiten)begeleider en of als (team)coach binnen autisme begeleiding, GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk & opvang en PGB begeleiding. Mocht je meer willen weten over hoe PIDZzorg werkt neem dan contact op met PIDZ Zorg Roosendaal


Als een coachtraject niet mogelijk is bij Coach-Ray

Het kan helaas voorkomen dat ik je niet kan of mag helpen. Als namelijk uit een (telefonische) kennismaking, vanuit de intake of tijdens het coachtraject blijkt dat ik je niet (verder) kan of mag coachen verwijs ik je naar iemand door die meer gespecialiseerd is in jouw hulpvraag of situatie. Denk bij het niet kunnen of mogen helpen aan bijvoorbeeld als het iets medisch of ethisch betreft. Met doorverwijzen/adviseren help ik jou dan die richting op wat bij jou omstandigheden het beste past.  

E-mail
Info